Đơn vị tổ chức


917 Tôn Đức Thắng - Phường Vĩnh Mỹ - Thành Phố Châu Đốc - An Giang

Diễn Giả


Mục Tiêu Và Chủ Đề Của Hội nghị:

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2019


CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CHÍNH THỨC


Thời gian Nội dung
07:30 - 08:00
08:00 – 08:10
TS.BS Lữ Văn Trạng – Giám đốc bệnh viện ĐKKV tỉnh An Giang
PHIÊN TOÀN THỂ
CHỦ TỌA:
PGS.TS Hồ Thượng Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM.
BS.CKII Trịnh Hữu Thọ - Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang.
TS.BS Lữ Văn Trạng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang.
08:10 – 08:40
PGS.TS Hồ Thượng Dũng - Phó Giám đốc - Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM
08:40 – 08:55
ThSBS. Bùi Hữu Minh Trí - Giám đốc - Bệnh viện Tim Mạch An Giang
08:55 – 09:15
09:15 – 09:20
HỘI TRƯỜNG 01 (NGOẠI – SẢN – CĐHA - NỘI SOI – XÉT NGHIỆM)
CHỦ TỌA:
TS.BS Lữ Văn Trạng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang
BS.CKII Nguyễn Văn Tống – Giảng viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ
TS.BS Trần Phước Hồng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh AG
09:20 – 09:30
Trần Hiếu Nhân, Lê Thanh Hùng, Đoàn Anh Vũ - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
09:30 – 09:40
Lê Hồng Thịnh - Trưởng Khoa Xét nghiệm – Di truyền học Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ
09:40 – 09:50
Lê Thiện Hòa, Nguyễn Thị Bích Thủy, Võ Dương Triều, Lê Hữu Thọ
09:50 – 10:00
Nguyễn Thanh Thủy, Lưu Thị Thanh Đào, Đỗ Thị Minh Nguyệt, Lê Thị Mỹ Hạnh - Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ
10:00 – 10:10
Đại diện công ty Johnson & Jonhnson.
10:10 – 10:20
Trần Phước Hồng, Nguyễn Văn Vui, Huỳnh Văn Hạnh, Nguyễn Hoài Nam
10:20 – 10:30
SALAYMAN, Huỳnh Mỹ Phúc, Lê Văn Cường, Phạm Thị Hồng Loan
10:30 – 10:40
Nguyễn Tiến Trung, Trần Phước Hồng, Nguyễn Thanh Long, Lê Thúy Oanh
10:40 – 11:10
11:10 – 13:00
HỘI TRƯỜNG 02 (NỘI – NHI – NHIỄM)
CHỦ TỌA:
PGS.TS Hồ Thượng Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM
BS.CKII Trịnh Hữu Thọ - Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang
TS.BS Châu Hữu Hầu – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân
BS.CKI Nguyễn Văn Ngọc Răng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang
09:20 – 09:30
Lữ Văn Trạng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Hà Minh Đức, Nguyễn Thị Bé Tư
09:30 – 09:40
Phạm Huỳnh Minh Trí, Lý Thanh Đồng, Lê Phước Luyện, Nguyễn Thị Nhớ - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
09:40 – 09:50
Võ Minh Hiền, Lê Cẩm Tú, Dương Minh Trí, Lê Minh Trí
09:50 – 10:00
Lê Hồ Tiến Phương, Trần Thị Tiểu Thơ, Phù Kỳ Thạch, Lê Trường Kha - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
10:10 – 10:20
Châu Hữu Hầu, Hia Kim Khuê, Đỗ Thị Quốc Trinh - Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân
10:20 – 10:30
Thái Hán Vinh, Trần Bửu Thọ, Đoàn Thị Trúc Đào, Hà Thị Ngọc Uyển
10:30 – 10:40
Tăng Văn Dũng, Nguyễn Long Hồ, Phạm Thị Ngọc Diễm, Trần Thị Thúy Phượng
10:40 – 11:10
11:10 – 13:00

TIN TỨC NỔI BẬT