DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI MÔ HÌNH BỆNH VIỆN THÔNG MINH TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 4.0.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2019.